• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
  u bilo kakvom poduhvatu.
 • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
 • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
  Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
 • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
 • Smanjujemo rizik poslovanja.
 • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.


Seco

Stalna konferencija gradova i opstina

Regionalna razvojna agencija Zlatibor

Grad Novi Pazar

grb-leskovac

grb-gm

grb-kraljevo

grb-sombor

grb-loznica

Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu

O projektu

Projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu" doprineo je boljem poslovnom okruženju u lokalnim zajednicama u Srbiji, a samim tim i povećanju privatnih investicija. Posebna pažnja je poklonjena jednoj od glavnih prepreka – dugim i nepotrebno komplikovanim administrativnim procesima i postupcima, koje usporavaju poslovanje i negativno utiču na lokalnu privredu i zaposlenost.

Administrativni postupci ili procedure, kroz koje prolaze privredni subjekti, obično su previše komplikovane i zahtevaju posebnu pažnju i na republičkom i na lokalnom nivou, kako bi se stimulisalo povoljnije poslovno okruženje. Pored toga, poslovna zajednica u Srbiji konstantno naglašava potrebu za unapređenjem regulatornog okvira, neophodnog za efikasno poslovanje.

Kao rezultat zajedničke inicijative Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština u Srbiji (SKGO) i OPTIMUS - Centra za dobro upravljanje, kreiran je projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu", koji je finansijski podržao Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) . Projekat je počeo u decembru 2011. godine, a završen je 31. maja 2015. godine. Predstavlja nadgradnju Projekta “Jačanje konkurentnosti na lokalnom nivou”, koji je sprovela Međunarodna finansijska korporacija (IFC-World Bank Group ) u periodu 2007-2010. godine, kako bi se dodatno podržao proces regulatorne reforme u lokalnim samoupravama, a sve u skladu sa relevantnim nacionalnim strategijama.

Opšti cilj projekta je da se obezbedi bolje poslovno okruženje u lokalnim zajednicama u Srbiji, doprinoseći višem nivou privatnih investicija. Cilj je postignut pojednostavljivanjem administrativnih postupaka, koji se odnose na poslovanje, kako bi se:

 • smanjili troškovi i utrošeno vreme za privatan sektor;
 • izgradili održivi regulatorni mehanizmi za nove propise, koji će obezbediti niske troškove i manji rizik i
 • povećala transparentnost i efikasnost javne administracije na lokalnom nivou.

Aktivnosti

Komponenta 1, koju je sprovela Stalna konferencija gradova i opština , je podrazumevala:

 • Izradu modela pojednostavljenih administrativnih postupaka za određene grupe administrativnih poslova, posebno razvijenih za manje opštine;
 • Njihovo testiranje kroz sprovođenje u 10 izabranih opština;
 • Podizanje kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama i
 • Ponudu modela drugim zainteresovanim opštinama širom Srbije, uz dodatnu pomoć u primeni

Komponenta 2, koju je sproveo OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje, je podrazumevala :

 • Sistemsku regulatornu reformu poslovnih administrativnih postupaka u šest odabranih gradova/opština (Kraljevo, Leskovac, Novi Pazar, Loznica, Gornji Milanovac i Sombor );
 • Uvođenje principa analize efekata propisa (AEP) pri donošenju lokalnih odluka;
 • Uvođenje elektronskog registra administrativnih postupaka i
 • Izgradnju kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama.

Ostvareni rezultati Komponente 2

Ostvareni rezultati, u skladu sa projektnim dokumentom

 • Ukupno 19.36 miliona eura direktnih i indirektnih ušteda za privatan sektor na godišnjem nivou u odabranim lokacijama, što je dovelo do lakšeg poslovanja preduzeća i povećanja konkurentnosti lokacija;
 • Poboljšana efikasnost, pojednostavljene procedure i reformisani administrativni procesi, putem usvajanja 2.964 preporuke za pojednostavljenje 635 poslovnih administrativnih postupaka u 6 lokalnih samouprava;
 • Povećana transparentnost, kroz javno dostupan, pravno siguran elektronski registar administrativnih postupaka u 6 lokalnih samouprava, čime se povećava pristup informacijama i smanjuje mogućnost za korupciju. Linkovi na e-registre:

 • •  E-registar administrativnih postupaka u Kraljevu;

  •   E-registar administrativnih postupaka u Leskovcu;

  •   E-registar administrativnih postupaka u Novom Pazaru;

  •   E-registar administrativnih postupaka u Loznici;

  •   E-registar administrativnih postupaka u Gornjem Milanovcu;

  •   E-registar administrativnih postupaka u Somboru.


 • Poboljšan kvalitet regulative i postupaka, usvajanjem 54 lokalna pravna akta;
 • Unapređen institucionalni mehanizam, osnivanjem 6 regulatornih tela na lokalnom nivou;
 • Od 296 preporuka privatnog sektora za unapređenje lokalnih administrativnih postupaka, 280 preporuka usvojeno (95%), a 15 delimično usvojeno;
 • 39 organizovane obuke sa 697 učesnika (404 žena) i 92.3% učesnika zadovoljnih ili veoma zadovoljnih obukama;
 • 25 organizovanih fokus grupa, uz učešće 158 predstavnika privatnog sektora;
 • Uspostavljanje vertikalnih veza, kroz pripremu seta preporuka za unapređenje zakona i ostalih propisa i njihovo upućivanje nadležnim republičkim organima.

Ostvareni rezultati Komponente 2, kao dodata vrednost projektu

 • Pojednostavljena i unapređena 454 građanska administrativna postupka u 6 projektnih lokalnih samouprava;
 • Ukupno 4.17 miliona eura direktnih i indirektnih ušteda za privatan sektor na godišnjem nivou u 6 lokalnih samouprava, zahvaljujući usvojenim preporukama kroz nov Zakon o planiranju i izgradnji (2014). Preporuke su posledica simulacije dobijanja građevinskih dozvola, u skladu sa jednom od verzija nacrta Zakona, u saradnji između OPTIMUS-a, USAID BEP-a i Stalne konferencije gradova i opština . Ukupna ušteda na nivou Srbije, na osnovu usvojenih preporuka iz simulacije, je procenjena na 75.08 miliona evra godišnje.
 • Priprema još 5 setova dodatnih preporuka za različite verzije nacrta Zakona o planiranju i izgradnji, koje su upućene nadležnim organima i od kojih je veliki broj usvojen u konačnoj verziji zakona;
 • Stručna i tehnička pomoć ministarskoj Radnoj grupi za izradu Pravilnika o objedinjenoj proceduri, kao ključnog podzakonskog akta, pri čemu je prvi nacrt akta izradio upravo OPTIMUS (Pravilnik je usvojen 27. februara 2015.);
 • Savetodavna i tehnička pomoć projektnim lokalnim samoupravama u izmeni procedura, u skladu sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji i u uspostavljanju objedinjene procedure;
 • Priprema seta komentara na Strategiju razvoja preduzetništva i konkurentnosti 2014-2020 i njen Akcioni plan i upućivanje komentara Ministarstvu privrede Republike Srbije ;
 • Priprema seta komentara na Strategiju reforme javne uprave 2014-2016. i njen Akcioni plan i upućivanje komentara Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu .

Više informacija o rezultatima možete naći u brošuri Projekat regulatorne reforme na lokalnom nivou – izazovi i rezultati.

Ukoliko želite da saznate više o regulatornoj reformi, pogledajte Vodič kroz regulatornu reformu kao oruđe ekonomskog razvoja.