• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
  u bilo kakvom poduhvatu.
 • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
 • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
  Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
 • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
 • Smanjujemo rizik poslovanja.
 • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.


Regionalna razvojna agencija Zlatibor

PSD

grb-cajetina

Poboljšanje poslovnog okruženja u cilju povećanja investicija u turističku infrastrukturu

Problematika

Preko 1.3 miliona nelegalno izgrađenih objekata svrstava Srbiju među zemlje sa najvećim brojem nelegalnih objekata. Broj realizovanih investicija u Srbiji je znatno manji od broja inicijalno zainteresovanih investitora koji naknadno odustaju od investiranja. Jedan od razloga za ovakvu situaciju su duge, komplikovane, netransparentne i veoma skupe procedure u vezi sa izgradnjom objekata. Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koje su usvojene 8. decembra 2014. godine, uvedena je objedinjena procedura, koja po svojoj suštini predstavlja tzv. Jedinstveni šalter (eng. One-stop-shop).

Uvođenje objedinjene procedure (OP) predstavlja značajnu pozitivnu novinu, koja će smanjiti korake, troškove i vreme izgradnje i uknjižbe građevinskih objekata. Ideja zakonodavca je da nadležni organ (republički, pokrajinski ili lokalni) po službenoj dužnosti, u ime i za račun stranke, pribavlja potrebne uslove i druga dokumenta od republičkih i lokalnih javnih preduzeća, Službe za katastar nepokretnosti i drugih organizacija, kojima su poverena javna ovlašćenja. Time će se za privredu i građane značajno pojednostaviti komplikovan proces pribavljanja dokumenata, potrebnih u različitim fazama izgradnje objekata.

Jedan od najznačajnijih očekivanih efekata uspostavljanja i adekvatnog funkcionisanja OP u praksi će biti pobolјšanje Srbije na Doing Business (DB) listi Svetske banke za indikator “Izdavanje građevinske dozvole”, koji predstavlјa značajan parametar poslovnog okruženja za investitore. Prema Doing Business 2015 , Srbija se nalazi na samom dnu – zauzima 186. mesto od ukupno 189 ekonomija na svetu.

S druge strane, proces uspostavljanja objedinjene procedure predstavlja značajan organizacioni izazov za ministarstva, pokrajinske organe i lokalne samouprave, kao i javna preduzeća i druge organizacije. Usled nedostatka kapaciteta i sredstava, postoji bojazan od blokiranja procesa izdavanja dozvola i ostalih akata u oblasti izgradnje, čime bi se mogla ponoviti situacija iz 2010. godine, kada je u Srbiji, posle usvajanja novog Zakona o planiranju i izgradnji, značajno usporen proces izdavanja lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola. Stoga je neophodno obezbediti intenzivnu podršku svim učesnicima u procesu uspostavljanja objedinjene procedure.

Projektna intervencija

Poznato je da postupak izgradnje objekata značajno utiče na razvoj privatnog sektora i stvaranje novih radnih mesta. Pojednostavljenje ovog procesa je od posebnog interesa za razvoj turizma na teritoriji Zlatibora, gde se svake godine realizuje veliki broj novih investicija, koje utiču na razvoj privatnog sektora i stvaranje novih radnih mesta, kako onih neposredno vezanih za izgradnju objekata, tako i radnih mesta vezanih za pružanje turističkih uslugama, nakon izgradnje objekata.

Program razvoja privatnog sektora u Jugozapadnoj Srbiji (PSD) je prepoznao potencijalne rizike, koje sa sobom donosi novi Zakon i potrebu za podrškom opštini Čajetina. Pravovremenom pripremom opštine Čajetina za sprovođenje objedinjene procedure, pozitivno će se uticati na poslovno okruženje, kao i na razvoj turističkih potencijala u regionu Zlatibora.

U oktobru 2014. godine, potpisan je ugovor između Opštine Čajetina , Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ i OPTIMUSA - Centra za dobro upravljanje o uspostavljanju objedinjene procedure u Opštini Čajetina, a u cilju pojednostavljenja i povećanja transparentnosti procesa izgradnje. Projekat „Poboljšanje poslovnog okruženja u cilju povećanja investicija u turističku infrastrukturu“ partnerski sprovode RRA Zlatibor i OPTIMUS, u okviru PSD, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u Srbiji – SDC , a implementira Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“. Projekat je trajao u periodu oktobar 2014 – mart 2015. godine.

Cilj projekta

Opšti cilј projekta je doprinos očuvanju radnih mesta u sektoru turizma u Opštini Čajetina, kroz povećanje efikasnosti, transparentnosti i opšteg unapređenja rada u procesu dobijanja dozvola i saglasnosti u oblasti izgradnje

Ostvareni rezultati

 • Potpisan Sporazum o saradnji između opštine, 3 javna preduzeća i Katastra nepokretnosti;
 • Pojednostavlјeno 27 administrativnih postupaka u oblasti izgradnje objekata;
 • Uspostavlјena elektronska objedinjena procedura (tzv. Jedinstveni šalter) odnosno uspostavlјen proces pribavlјanja dokumenata po službenoj dužnosti između Opštine, javnih preduzeća i Službe za katastar nepokretnosti(http://www.opcajetina.rs/ );
 • Imenovano 20 koordinatora objedinjene procedure;
 • Unapređena transparentnost rada Opštine, kroz uspostavlјen elektronski registar administrativnih postupaka iz oblasti izgradnje na veb sajtu Opštine (http://www.opcajetina.rs/ereg/ );
 • Usvojena pravna akta za uspostavljanje objedinjene procedure i elektronskog registra;
 • Izrađeno Uputstvo za upotrebu aplikacije za objedinjenu proceduru;
 • Organizovano 6 treninga i simulacija podnošenja i rešavanja zahteva u okviru objedinjene procedure;
 • Povećana efikasnost i unapređeni kapaciteti zaposlenih, koji rade na poslovima objedinjene procedure u Opštini, javnim preduzećima i Službi za katastar nepokretnosti.

Dodatu vrednost projekta predstavlja elektronsko povezivanje opštine, javnih preduzeća i Katastra, instaliranjem softvera za sprovođenje objedinjene procedure, odnosno za praćenje i upravlјanje procesom razmene dokumentacije po službenoj dužnosti elektronskim putem, kroz upotrebu kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Softver za sprovođenje objedinjene procedure je razvijen u okviru programa EU Progres , koji je finansirala Evropska unija i Vlada Švajcarske.

Glavne aktivnosti

 • Podrška opštini Čajetina u uspostavljanju Organa za objedinjenu proceduru;
 • Podrška opštini, javnim preduzećima i Katastru u uspostavljanju koordinacije i pribavljanja dokumenata po službenoj dužnosti, prilikom rešavanja po zahtevima za izdavanje dozvola u oblasti izgradnje;
 • Podrška opštini Čajetina u uspostavljanju elektronskog registra administrativnih postupaka iz oblasti izgradnje, u cilju pune transparentnosti rada lokalne uprave;
 • Promotivne aktivnosti u cilju informisanja građana i privrede o unapređenim uslugama lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih organizacija.